Počátky šachu ve Starém Městě

Šachy se ve Starém Městě začaly hrát po první světové válce někdy v roce 1922. Hrálo se po restauracích a později na radnici. Duší šachové činnosti mezi válkami byl JUDr. Chaloupka.

Poválečná éra oddílu se začíná psát v roce 1945, kdy Eduard Ebner st., Rudolf Hubík, Oskar Široký, prof. Dominec, JUDr. Chaloupka a František Němeček založili šachový kroužek. Členové se scházeli ve staré škole, pak v Lidovém domě, kde byl hospoda, ve dvoře Liďáku před divadelním sálem Orla, pozdějšího kina Sputnik (viz dobové fotografie).

V letech 1946 až 1948 se mezi šachisty objevují nová jména, např. Antonín Omelka, Ludmila Blahová, Matouš Omelka, Kroutil, Vladimír Vavřiník, Bohuslav Blaha, bratři Kovalčíkové a Němeček, později Kamrla, Vojtík, Ulrich, Grebeň, Sláma, Tatařík, Zapletal, Brukner a další.

Po událostech v roce 1948 přechází oddíl pod Sokolskou jednotu a později do tělovýchovné sportovní organizace Jiskra Staré Město. Po smrti dr. Chaloupky převzali funkci vedení oddílu Rudolf Hubík a Bohuslav Blaha. Dalším předsedou se stal Vladimír Vavřiník, který oddíl vedl až do roku 1961.

V 50. letech dosáhl oddíl některých významných úspěchů, jak v soutěžích týmových, tak jednotlivců – v roce 1955 se družstvo Dvouletý, P. Blaha, Němec a Antonín Vavruška probojovalo do krajského přeboru žáků. Petr Blaha se probojoval v roce 1958 do semifinále dorostenců Československa podobně jako Antonín Vavruška o rok později. V roce 1960 získal Petr Blaha jako první v oddíle 1. výkonnostní třídu v krajském přeboru mužů.

Další historii oddílu utváří jako předseda Antonín Vavruška s výjimkou let 1963 až 1965, kdy vykonával povinnou vojenskou službu. Právě během let v uniformě dosáhli úspěchů Petr Blaha, který byl bronzový ve finále armádního přeboru v roce 1962, a Antonín Vavruška, který se do finále probojoval dvakrát a v roce 1965 obsadil 4. místo. Po ukončení hostování v ÚDA Praha se Antonín Vavruška vrací na předsednickou židli. Jednatelem oddílu je neúnavný Rudolf Hubík. Více než 30 členů hraje klubové soutěže ve třech skupinách. V roce 1969 přichází do Starého Města ing. Vratislav Hora – výborný hráč, ale především špičkový trenér, jehož rukama v dalších letech prošla spousta šachistů včetně těch nejlepších.

70. léta

V roce 1972 se Staré Město probojovalo do II. ligy. Od roku 1973 oddíl organizuje Memoriál Vladimíra Vavřiníka. V roce 1974 se počet členů zakulatil na 40, z toho 4 jsou kandidáti mistra sportu a „A“ družstvo se řadí mezi přední družstva kraje.

Začátkem 70. let se práci s mládeží začíná věnovat Antonín Horsák, který tak položil základ pro další rozvoj a systematickou práci s mladými šachisty na Slovácku. Mezi jeho prvními žáky najdeme například Františka Vránu nebo Otu Blümela.

V roce 1973 začíná pomýšlet Staré Město na postup do I. ligy, nakonec jej však postihly opačné starosti a v roce 1977 dokonce „A“ družstvo sestupuje a návrat do II. ligy se povedl až v roce 1982.

80. léta

V 80. letech se naplno projevuje systematická práce s mládeží trenérské dvojice Hora – Horsák. Žáci i dorostenci, jak jednotlivci, tak i družstva dosahují vynikajících výsledků na turnajích a přeborech. Staré Město je po Brně druhým důležitým šachovým centrem v kraji. Pořádá každoročně velké ceny ČSSR dorostenců a žáků, celostátní turnaje pro jednotlivce a je pověřováno organizováním turnajů o přeborníka okresu i kraje. Vratislav Hora je dvakrát vyhodnocen jako nejlepší trenér ČSR a Antonín Horsák jedenkrát jako nejlepší trenér kraje.

Po roce 1989 se podařilo pokračovat v úspěších v soutěžích družstev. Vrátil se Zbyněk Hráček a St. Město suverénně vyhrává II. ligu a postupuje do nejvyšší republikové soutěže. V roce 1992 končí naše „A“ družstvo na 5. místě ze 14 účastníků.

Nové tisíciletí

Na začátku nového tisíciletí dochází k reorganizaci Jiskry Staré Město, která sdružovala sportovní oddíly ve městě a transformaci na Sportovní kluby Staré Město. Také náš šachový oddíl žádá o právní subjektivitu a od roku 2001 se stává občanským sdružením ŠK Staré Město. Předsedou oddílu je zvolen Roman Omelka.

V roce 2003 obnovuje klub tradici memoriálů Vavřiníka a každoročně organizuje mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město. V soutěžích družstev máme zastoupení na všech úrovních – družstva hrají pravidelně 1. a 2. ligu, krajský přebor a také přebor regionální. Počet členů se pohybuje kolem 90 z čehož polovinu tvoří žáci a dorostenci.

V roce 2005 podává demisi předseda oddílu Roman Omelka, jehož dočasně nahradil ve vedení oddílu Radim Stuchlý. Později je zvolen nový výkonný výbor, který ze svého středu vybírá nového předsedu Milana Rachůnka, který vede oddíl až do současnosti.

V roce 2006 dochází k výrazné rekonstrukci bývalé sokolovny a ŠK získává reprezentativní klubovnu. Do nově zrekonstruovaných prostor je také ze sportovní haly na Širůchu přesunut FIDE OPEN 2007.