Novinky
  1. VALNÁ HROMADA ŠK 2024
  2. KP družstev starších žáků
  3. KP družstev mladších žáků Malenovice
  4. POZVÁNKA NA SLOVÁCKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL
  5. GP žáků Malenovice

Trénujeme s Vratislavem Horou

Ve spolupráci s Vratislavem Horou připravil trenér mládeže našeho ŠK Roman Omelka sérii tréninkových materiálů, které zde předkládáme ke stažení ve formátu doc nebo pdf.

Adolf Anderssen

V jeho osobě vyvrcholil romantický směr v šachu. Jeho partie málokdy postrádaly nějakou oběť a některé byly označeny za nesmrtelné. Můžeme se od něj stále učit šachovým kombinacím a obdivovat jak rozuměl hlavnímu principu šachu – aktivitě a souhře figur.

Paul Morphy

Tvorba i tak časově vzdáleného umělce ode dneška , jako byl Morphy, je velmi poučná, už jen proto, jak chápal harmonii figur a objekty útoku, v umění přejít od útoku k poziční hře – to vše je i z dnešního hlediska velkolepé. (Karpov)

Wilhelm Steinitz

Steinitz zůstane pro nás prvním mistrem světa a zakladatelem poziční hry. Dokud se budou hrát šachy, budou všichni šachisté Steinitzovými žáky.

Emanuel Lasker

Aljechin napsal v jedné turnajové knize: „Pro mne je nemožné kritizovat Laskera, tak veliký je můj obdiv a úcta k němu.“

Akiba Rubinstein

Před řadou let mi napsal velmistr Karel Mokrý: „Rubinstein mi otevřel oči, jak se mají hrát šachy a věžové koncovky zvláště!“

Dobrý a špatný střelec

Snadno poznáme, který střelec je dobrý a který je špatný. Střelec černého je omezen v pohybu vlastními pěšci, střelec je odsouzen k pasivitě a nemá žádné vhodné objekty k útoku. Pasivní pozice je první zárodek prohry! Naopak střelec bílého má volnost pohybu, protože pěšci jsou na černých polích a střelec má tedy volnou ruku k manévrování a napadání černých pěšců na bílých polích!

Dvojice střelců v koncovce

Dobře si osvojme tuto metodu hry a když dáváme dvojici střelců, vždy se ptejme s Aljechinem: „Jakou mám kompenzaci za dvojici střelců?“

Jezdec proti střelci v koncovce

Jak je možné, že silnější hráč má zpravidla tu správnou figuru? Klíčem je pochopení na jak velkém prostoru se hraje. Na velkém prostoru a při nesymetrickém rozdělení pěšců, kdy mohou vzniknout volní pěšci, tehdy je lepší střelec. Na malém prostoru je lepší jezdec, kdy se může uplatnit jeho možnost vstupu na každé pole. Je nutno vzít i v úvahu, že střelec potřebuje otevřenou pozici, jezdci nevadí blokovaní pěšci nebo blokované řetězy. Jezdec je tedy silnější především v blokovaných pozicích, zvlášť je-li střelec špatný (omezují jej vlastní pěšci na polích barvy střelce).

Střelec proti jezdci v koncovce

Střelec je silnější, hraje-li se na velkém prostoru, kdy jsou pěšci nerovnoměrně rozděleni, takže dojde k k vytvoření volných pěšců.

Pěšcové koncovky

Přehled základních herních situací a obratů.

Věžové koncovky – zásady hry

Vztah věže a volného pěšce formuloval už Tarrasch: „Věž patří za volného pěšce – vlastního i cizího.“

Věž proti pěšci

Tato lekce je shrnutím základních obratů, které uplatňují obě strany v koncovce věže proti jednomu pěšci.

Věž a pěšec proti věži

Věžové koncovky jsou nejčastěji se vyskytujícím typem koncovek Vyskytují se tak často jak ostatní koncovky dohromady. Právě proto je znalost základů věžových koncovek pro další rozvoj každého šachisty nezbytná.

Opožděný pěšec

Typičtí slabí pěšci jsou: izolovaný, opožděný a dvojpěšec. V dnešní kapitole se budeme zabývat bojem proti opožděnému dvojpěšci.

Volný sloupec a sedmá řada

Vyskytne-li se v pozici volný sloupec, pak je plánem hry:
1) Ovládnout volný sloupec
2) Vniknout po volném sloupci do týlu soupeře, nejčastěji na 7. řadu.

Capablanca

José Raul Capablanca (1888–1942), šachový fenomén, 3. mistr světa (1921–1927). Capablanca je považován za nejnadanějšího hráče šachové historie, byl skutečným fenoménem poziční hry, ve stanovení a provádění plánu hry neměl rovného.

Zásady zahájení

Cílem zahájení je co nejrychlejší dosažení aktivního a harmonického rozmístění sil pro střední hru a někdy i koncovku. Zahájení je první fáze partie a má stejný význam jako střední hra a koncovka. První plán hry se stanovuje po vyjasnění situace pěšců v centru.

Útok na krále při různých rošádách

Principem útoku na krále je soustředění převahy sil na daném prostoru. Předpokladem útoku na křídle je pevné centrum. Je nutné kontrolovat centrum, protože protiúder v centru je nejlepší odpovědí na křídelní akci. Při rošádách na různých křídlech dochází obvykle k velmi složitému a ostrému boji. Obě strany se snaží o rozvinutí útoku a zpravidla je ve výhodě strana, jejíž postup je rychlejší a důraznější.

První setkání s izolovaným pěšcem

Izolovaný pěšec je oddělen od ostatních pěšců. Nemůže jimi být chráněn a je odkázán na podporu vlastních figur. Ve střední hře je významným strategickým faktorem a vytváří jednu z častých typických pozic. Pozice s izolovaným pěšcem se vyskytovaly v zápasech o mistrovství světa v roce 1886 i o sto let později mezi Karpovem a Kasparovem i v současných v partiích světové špičky.

Michail Botvinnik

Ve své autobiografii později napsal: „Po získání mistrovského titulu přede mnou stála otázka, jak dál, jak překonat ostatní. Odpověď byla pro mne jednoznačná: prací! Uvědomil jsem si, že se musím především naučit dobře analyzovat a také komentovat partie, abych vyl vůbec schopen poznat, kdy a proč se dopouštím chyb, že se musím dopodrobna seznámit s historií šachu, s teorií, strategií a taktikou, s kompozičním šachem, postě s celou šachovou kulturou.“

Hra s izolovaným pěšcem

Izolovaný pěšec je základní strategické téma. Vyskytovalo se již v historickém zápase Labourdonais–MacDonnel v roce 1934.

Síla jezdce

V koncovce vynikne jeho přednost zejména při boji na malém prostoru.

Hodnocení pozice

Metodu pro hodnocení pozice stanovil první mistr světa. Nejdříve rozdělil pozici na jednotlivé elementy, které pak posuzoval. To pro něj tvořilo základ pro hodnocení pozice. v závislosti na hodnocení pozice stanovil plán hry.

Plán hry

Robert Fischer

Fischerova hra se vyznačovala především velkými znalostmi, které mu spolu s láskou k šachu pomáhaly vytvářet vynikající partie. Podle většiny odborníků je Robert Fischer jednou z největších postav světového šachu všech dob.

Základy kombinací

Definice kombinace:
–Botvinnik): „Vynucený manévr s obětí“
–Savin: „Forsírovaná série tahů, kde aktivní strana provádí materiální oběti k získání poziční výhody“

Oboustranné pěšcové převahy

Typová pozice s převahou pěšců na dámském křídle musí být pozorně zhodnocena. Plány hry jsou dány-každý hraje tam, kde je silnější Velký význam má však taky ovládání volného sloupce a aktivita krále – jeho včasná centralizace.

Visící pěšci

Visící pěšci jsou po izolovaném pěšci nejčastěji se vyskytující typovou pozicí v zavřených hrách. Vznikají zejména u černého v dámském gambitu a v dámské indické obraně, kde je střelec vyvíjen na B7.

Zásady hry v koncovkách