V neděli 14. listopadu nás navždy opustila jedna z nejvýraznějších osobností českého šachu velmistr Marek Vokáč, který šachu zasvětil doslova celý svůj život skoro ve všech šachových funkcích. Mnohokrát se účastnil také našeho tradičního letního turnaje a rovněž trenérsky nemálo přispěl k rozvoji staroměstských talentů.

ČEST JEHO PAMÁTCE!