V pátek 19. listopadu proběhlo ve strašnickém krematoriu poslední rozloučení s velmistrem Markem Vokáčem. Za náš oddíl se zúčastnili předsedkyně Věra Dobešová a místopředseda David Kaňovský.

Na pohřbu pronesl pěkné poslední rozloučení místopředseda ŠSČR Rostislav Svoboda. Po pohřbu proběhlo společné posezení v nedaleké kavárně.

Marku, děkujeme za vše a sbohem!