V sobotu, 2. července, jsme společně zahájili týdenní dobrodružství. Po příjezdu a sdělení důležitých informacích, se děti rozdělily do tří devítičlenných týmů, které měly nést název po nějakém zvířeti. Nakonec tu tedy máme tým žlutých-Šílené kapybary, červených-Sokolíci a zelených-Chameleoni. Společně vytvořili tematická trička, vlajky a nesměl chybět ani pokřik.

Večer se pak uskutečnila první celotáborová hra s názvem Ponožkovaná, kdy měly děti za úkol najít co nejvíce stejných párů ponožek.

Po dvou kolech nakonec nejvíce ponožek vybojovali zelení, kteří zvítězili v obou kolech.