V pátek 25. března 2022 se uskutečnila Valná hromada ŠK Staré Město za rok 2022. Hlavními body VH bylo zhodnocení výsledků soutěží družstev i jednotlivců, výsledek hospodaření za rok 2021 a rozpočet klubu na rok 2022. V diskuzi byla řešena zejména otázka oddílového webu, soutěží družstev na další sezónu (sestup družstva B z 2. ligy), výročí sto let od založení klubu v roce 2023 a další.

Více v přiložené Zprávě z Valné hromady pro rok 2022:

(foto: Radovan Studený)
(foto: Radovan Studený)